top of page

น้ำยาหล่อลื่นสำหรับทากรู๊ฟคัปปิ้ง(Grooved Coupling) และสายวัดร่องกรู๊ฟ 
 

รายละเอียดสินค้า Quick Lube น้ำยาหล่อลื่นสำหรับกรู๊ฟคัปปิ้ง

  • น้ำยาหล่อลื่นทำจาก Soup base ไม่ทำลายเนื้อยางEPDM
  • น้ำยาหล่อลื่นไม่มีกลิ่นตกค้าง
  • น้ำยาหล่อลื่นปกป้องเนื้อยางจากรอยขนแมว ยาไม่พลิก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วซึมในอนาคต
  • ทำให้ติดตั้งกรู๊ฟคัปปิ้ง(Grooved Coupling)ได้ง่ายขึ้น

 

 

 

น้ำยาหล่อลื่นสำหรับกรู๊ฟคัปปิ้ง

฿250.00 ราคาปกติ
฿150.00ราคาขายลด
bottom of page